Tomorrowmen

Hit the road, Jack! Want reizen en werken kunnen we toch gewoon prima combineren? Collega Meike nam de proef op de som, in een camper dwars door Noorwegen. Acht ultieme tips van onze remote expert!

Al in 2020 kwam het idee om langer weg te gaan. Een roadtrip, samen met…

Door Roman Solarz

Kun je het je nog herinneren? Dat ochtendritueel, vijf dagen in de week. Opstaan, douchen, haast, tandenpoetsen, haast, aankleden, een check-up in de spiegel, haast, een bakje yoghurt in de keuken en hup, met een bammetje en een thermoskan de auto in. Of, zoals in ons geval…

In dit artikel lees je de belangrijkste SEO Trends en ontwikkelingen voor 2021. We delen 7 bruikbare tips die je kunt inzetten om je SEO strategie naar een hoger niveau te tillen.

1. De Page Experience update: Core Web Vitals worden een ranking factor:

De zogenaamde Core Web Vitals (UX…

Tomorrowmen

Club slimme digital marketeers die vandaag heel hard werkt voor de toekomst van morgen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store