Black Friday Maand; Zo zorg jij dat je website er klaar voor is!

De jaren dat Black Friday enkel vrijdag was zijn voorbij; Maar hoe vlieg je deze maand vol met actiedagen aan? Ga je mee met acties voor elke dag? Doe je niets? En misschien nog wel belangrijker; Wanneer begin je met de voorbereidingen? Hieronder lees je alle informatie om gefundeerd een keuze te maken om deze Black Friday maand de beste tot nu toe te maken!

Door: Evjatar Werker
Via: https://www.frankwatching.com/archive/2021/10/18/black-friday-maand-voorbereiden-webshop/

Trends in zoekgedrag
Ten opzichten van voorgaande jaren zijn de trends in het zoekgedrag rondom Black Friday niet veel veranderd. De populariteit van de zoekterm begint eind augustus/begin september toe te nemen, en de populariteit piekt uiteraard rond Black Friday zelf. Wat opvallend is in onderstaande grafiek, is de daling van de populariteit van Black Friday in 2020 t.o.v. voorgaande jaren. Dit kan een gevolg zijn van de Covid-19 crisis. Naast de onduidelijkheid en onzekerheid die deze periode met zich meebracht, waren online aankopen in heel 2020 hoger dan voorgaande jaren. De verwachting is dat Black Friday in 2021 opnieuw records gaat breken op het gebied van verkopen.

Populariteit top 3 zoektermen najaar 2016–2021

Naast de ‘normale’ dagen rond het feestseizoen, zijn er een aantal belangrijke momenten eerder in november. Denk hierbij aan Singles Day, (11 november), maar ook het begin Cyber Week (22 november) en Cyber Monday zelf (29 november).

Black Friday, of Black Friday maand?
Sinds een aantal jaren is Black Friday meer dan enkel ‘een vrijdag in november’. Onder invloed van online retailers is ‘Black Friday week’ uitgegroeid tot een heuse ‘Black Friday maand’. Het ideale moment voor retailers voor acties, het verkopen van oude(re) voorraad en het boeken van enorme omzetten voorafgaand aan Sinterklaas en Kerst.

Zeker sinds de introductie van Cyber Monday, Cyber Week & Singles Day is het voor de meeste webshops geen optie meer om achter te blijven op het gebied van acties in november. Want stel dat je niet meedoet, en een concurrent wel? Zeker met hetzelfde productaanbod gaat de klant zoeken naar de meest voordelige prijs en/of beste service.

Tips & Tricks
Een belangrijk woord voorafgaand aan de hectiek is ‘planning’. Zeker in de wereld van online marketing is het verstandig vooraf een strategie te bepalen, acties klaar te zetten, doelgroep lijst op te bouwen en campagnes in te richten. Zo weet je zeker dat je niet in tijdsnood komt vlak voor deze belangrijke dagen.

Om het voorbeeld van Coolblue te gebruiken; De pagina voor 2021 staat al online, alhoewel zonder producten:

De Black Friday pagina van Coolblue in oktober 2021

Doelgroep lijsten
Veel marketeers maken gebruik van lijsten om bepaalde doelgroepen opnieuw te kunnen bereiken op bepaalde momenten. Gecombineerd met de juiste strategie kan een goede doelgroep lijst een flinke boost geven aan je online bezoek, aantal transacties en opbrengst.

In het oriëntatieproces voor het aankopen van grote apparaten, bijvoorbeeld een flinke televisie, is het niet gek dat een klant wacht tot een belangrijke datum om de aankoop te voltooien. Zeker bij momenten zoals Black Friday, waarbij de prijzen vaak scherper zijn dan normaal, worden dit soort aankopen meer gedaan. En hoe fijn is het als je deze mensen dan op hun wenken kunt bedienen? Deze lijsten komen wel met een grote ‘maar’; Ze werken niet met terugwerkende kracht.

De tip voor doelgroep lijsten is dus dat je ze op tijd moet aanmaken, nog voordat het oriëntatieproces van een product start. Stel dat dit bij een televisie gemiddeld op 30 dagen ligt, dan is het belangrijk de doelgroep lijst ruim voor die tijd mensen te laten verzamelen. Zo kun je hen op het juiste moment bedienen via een gerichte Zoek- of Shopping advertentie gedurende deze maand.

Sale countdown advertenties
Black Friday is ondertussen al aardig ingeburgerd in Nederland, maar blijft natuurlijk een Amerikaanse marketing hype. Veel mensen weten dan ook niet uit hun hoofd wanneer Black Friday nou precies gaat plaatsvinden. Om deze mensen een handje te helpen en om ze klaar te stomen voor je opkomende sale kun je een sale countdown inzetten met behulp van Google Ads Scrips.

Google Ads Scripts | Bron: Google.com

Ad parameters stellen je in staat om dynamische content toe te voegen aan je ad die laat zien hoe lang het nog duurt voor je sale begint. Door een stukje script toe te voegen aan de ad-group die je wilt uitlichten, activeer je de countdown feature. Het script laat zien hoeveel dagen en uren het nog duurt voor je sale begint. Het is ook mogelijk om dit voor meerdere ad-groups tegelijkertijd in te stellen. Het is zelfs mogelijk om de sale countdown voor een complete campagne in te stellen.

Als vervolgstap op de sale countdown is het ook mogelijk om een zelfde soort widget te gebruiken terwijl de sale loopt. Hierin kan bijvoorbeeld worden weergegeven hoeveel dagen en uren de sale nog loopt. Als je zowel voor de ‘countdown advertenties’ en de ‘live sale advertenties’ aparte ad groups klaar hebt staan kun je op Black Friday van countdown naar live switchen. Met behulp van Google Ads Scripts kun je je nieuwe ad group wederom een countdown laten weergeven die weergeeft hoe lang de sale nog duurt.

Slimme bied strategieën
Zeker niet nieuw, maar daarom niet minder waardevol. Sinds de introductie van ‘Slimme Shopping campagnes’ in 2018 is Google het pad ingeslagen van AI & algoritmes. Door een grote hoeveelheid data te gebruiken kunnen aankoopsignalen van potentiële klanten eerder opgemerkt worden. Zo kan er efficiënter geboden worden tijdens de veilingen. Het resultaat hiervan is dat een slimme shopping campagne 99 van de 100 keer beter werkt en presteert dan een ‘handmatige’ campagne.

Dit is natuurlijk de perfecte manier om tijdens Black Friday het onderste uit de kan te halen op het gebied van aankopen, conversies, ROI en ROAS. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat een slimme shopping campagne tijd nodig heeft om te ‘leren’. Begin dus op tijd met het opzetten & inregelen.

Belangrijke data in 2021
De belangrijkste data in 2021 rond Black Friday zijn:

  • Singles day — Donderdag 11 november 2021
  • Black Friday — Vrijdag 26 november 2021
  • Cyber Monday — Maandag 29 november 2021
  • Cyber Week — Maandag 22 november — maandag 29 november 2021
  • Sinterklaas — Zondag 5 december 2021
  • Super Saturday — Zaterdag 18 december 2021
  • Kerstavond — Vrijdag 24 december 2021
  • Eerste Kerstdag — Zaterdag 25 december 2021
  • Tweede Kerstdag — Zondag 26 december 2021
  • Oudejaarsavond — Vrijdag 31 december 2021

Ready, set go
Een goede voorbereiding; dat is dus waar het omdraait. Richt je niet alleen op Black Friday zelf, maar ook op alle andere (feest)dagen. Zorg voor een duidelijke planning, die bekend is binnen de gehele organisatie. Ga aan de slag met unieke uitingen voor elk kanaal, verzamel op tijd goede doelgroep lijsten, target ze voor het oriëntatieproces, maak gebruik van countdown advertenties en slimme bied strategieën. Succes!

--

--

Club slimme digital marketeers die vandaag heel hard werkt voor de toekomst van morgen.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store