De SEO Trends van 2021

In dit artikel lees je de belangrijkste SEO Trends en ontwikkelingen voor 2021. We delen 7 bruikbare tips die je kunt inzetten om je SEO strategie naar een hoger niveau te tillen.

1. De Page Experience update: Core Web Vitals worden een ranking factor:

De zogenaamde Core Web Vitals (UX standaarden van Google voor positionering) is misschien wel dé belangrijkste ontwikkeling voor 2021. Naast kwaliteit en relevantie van de content op een pagina, gaat Google pagina’s nu dus ook op gebruikservaring beoordelen. Door een fijne UX te bieden, zullen je webpagina’s hoger scoren in de zoekresultaten.

Tip: In Google Search Console kun je onder ‘Site vitaliteit’ precies zien hoe Google jouw website hierop beoordeelt. Daarnaast geeft Pagespeed insights per pagina aan hoe je kunt verbeter op deze punten.

2. Goede inrichting van je structured data in 2021 nog essentiëler

Rich Results worden in 2021 wéér belangrijker. Google wil namelijk nog meer informatie verschaffen binnen hun eigen website. Zorg daarom dat iedere pagina de juiste structured data bevat. Het aantal verschillende vormen van Rich results wordt alleen maar groter en groter:

Tip: bekijk de Rich Snippet Gallery van Google voor alle vormen van rijke resultaten die jij kan behalen binnen de zoekresultaten! Bonus tip: Check of jouw structured data klopt met de Rich Snippets test van Google

3. Betrouwbaarheid staat centraal

In 2021 wordt de waarde van een expertstatus over een onderwerp nog belangrijker. Sta jij namelijk bij Google bekend als een author of domain die écht wat weet over een bepaald onderwerp? Dan kom jij hoger in de zoekresultaten te staan. Google bekijkt dus zowel de expertstatus van de website als de schrijver. Daarnaast helpt het als een expert jouw content citeert, of er naar linkt.

Tip: Zorg voor transparantie over de autoriteit van de schrijver. Geef zo veel mogelijk informatie over de “expert”. Dit kan in de vorm van een informatieblok over de schrijver, een contactpagina of simpelweg goede structured data over de auteur onder ieder blog.

4. Opkomst van Visual search

Visual search wordt steeds meer een ding. Jij ziet iets voor je, maar weet niet wat het is. Denk bijvoorbeeld aan een plant. Visual search maakt het dan mogelijk om met je camera te zoeken. Zo kan Google Lens al 1 miljoen objecten identificeren via visual search. Visual search hoort dus thuis in jouw SEO strategie.

Tip: Zorg dat jouw afbeeldingen van hoge kwaliteit zijn, met duidelijk kleuren. Voeg dan alle mogelijke informatie toe aan jouw code, zodat zoekmachines jouw afbeeldingen nóg beter begrepen. (Denk aan alt-teksten, structured data en sitemaps voor je afbeeldingen).

5. Groei local search

De zoekintentie wordt nog meer gekoppeld aan de locatie, om een nog relevanter resultaat te tonen. De kortste klap hiervoor is natuurlijk het zo goed mogelijk vullen van jouw Google Mijn Bedrijf profiel. Zet er zo veel mogelijk bruikbare informatie in voor de zoekers. Denk aan openingstijden, corona maatregelen, afhalen/bezorging en niet te vergeten ook echte reviews van jouw klanten!

Tip: Loop voor op jouw concurrenten door ook je structured data op jouw website zo goed mogelijk te vullen. Zo kun je “Local Business” data toevoegen om Google nog meer informatie te voeden. Wie weet bemachtig je dan wel zo’n Knowledge Panel in Google Maps resultaten.

6. Alinea’s worden ‘los’ geïndexeerd

Google kan beter de speld in de hooiberg vinden bij specifieke keywords. Hoe werkt het? Op basis van AI natuurlijk. De crawlbot van Google bekijkt de alinea’s op een pagina en beoordeeld deze los van elkaar. Een resultaat hiervan is dat je vaker op meerdere zoekwoord gaat ranking op één pagina.

Tip: Geef in de alinea’s concreet antwoord op de vraag. De tussenkopjes bevatten de vraag en de alinea’s het antwoord.

7. Content blijft king

Google legt de lat voor het indexeren van content steeds hoger en wordt ook steeds slimmer. Dit gaan we terug zien in tekstuele content; zo maken spelfouten in 2021 bijna niets meer uit. Maar ook voor video content geldt dat het indexeren steeds geavanceerder wordt.

De consumptie van video, dynamische content en andere visuele elementen neemt explosief toe en zo ook de indexering ervan. Een voorbeeld hiervan is dat de nieuwe AI-technologie van Google het mogelijk maakt dat highlights van video’s als organische resultaten worden getoond. Kort gezegd: Google is ver op weg om niet alleen teksten, maar ook beeld en audio écht te begrijpen.

Tip: Maak content voor jouw doelgroep en niet voor Google.

--

--

--

Club slimme digital marketeers die vandaag heel hard werkt voor de toekomst van morgen.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomorrowmen

Tomorrowmen

Club slimme digital marketeers die vandaag heel hard werkt voor de toekomst van morgen.

More from Medium

How to Use Your iPhone as Webcam for Remote Video Podcasts — Pod Mahal

BrainyCast — A podcast for Startups and Businesses — Brainy.PK

40 useful resources for motion and graphic designers

Free Traffic for Affiliate Marketers