iOS 15 update; wat betekent dit voor je marketingstrategie?

Een nieuwe iOS update zorgt altijd voor verandering binnen het marketinglandschap. Na iOS14 kondigde Apple begin juni iOS15 aan, dit heeft met name gevolgen voor e-mailmarketing. In dit blog lees je alles over deze nieuwe features.

Door: Max Tuk

iOS 15 features

Twee nieuwe features, te weten ‘Hide My Email’ en ‘Mail Privacy Protection’ stellen e-mail marketeers op de proef. Apple gebruikers worden in staat gesteld om hun privacy nog beter af te schermen. Dat heeft een direct effect op de data waar marketeers mee werken. De helft van de markt (zo’n 57%) gebruikt Apple Mail, daardoor kunnen deze features een grote impact hebben op de tracking & target mogelijkheden van e-mail marketeers.

Hide My Email

Hide My Email is onderdeel van iCoud+. Dit betekent dat iedereen met een iCloud+ abonnement gebruik kan maken van deze nieuwe feature. Het maakt niet uit of een gebruiker een abonnement van $0.99 of $9.99 heeft. In alle gevallen heeft een gebruiker nu toegang tot de nieuwe feature.

Wat is Hide My Email?

Hide My Email maakt het mogelijk voor gebruikers om willekeurig gegenereerde ‘nep’ e-mailadressen te gebruiken voor een online formulier, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Deze willekeurige e-mailadressen zijn gekoppeld aan je persoonlijke e-mailadres, waardoor gebruikers de mails dus wel ontvangen, maar hun privé e-mailadres dus ‘verborgen’ blijft.

Hoe werkt het?

Tijdens het invullen van een online formulier kunnen Apple Mail gebruikers ervoor kiezen om Hide My Email een willekeurig e-mailadres te laten genereren. Vervolgens kunnen gebruikers het nep e-mailadres een label en een notitie meegeven om alle nep e-mailadressen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Hide My E-mail | Bron: Apple Newsroom
Hide My E-mail | Bron: Apple Newsroom

Bijvoorbeeld:

E-mail: Taupe834.flower@icloud.com
Label: Website van een online krant
Notitie: Abonnement online nieuwsartikelen

Gevolgen van iOS 15 voor e-mail marketeers

Hoewel de gepromote e-mail content van merken nog steeds aankomt in de mailbox van gebruikers van Hide My Email, is het voor marketeers niet meer mogelijk om het privé e-mailadres van deze personen te achterhalen. Hierdoor wordt het onmogelijk om de echte e-mailadressen van Hide My Email gebruikers te retargeten. Verder kunnen deze nep e-mailadressen door gebruikers gemakkelijk weer worden verwijderd, wat een grote stijging in ‘bounced e-mails’ kan veroorzaken. Dit betekent simpel gezegd dat deze gebruikers niet meer te targeten zijn.

De daadwerkelijke impact van deze feature is nog onbekend, omdat dit afhankelijk is van het aantal iCloud+ abonnees dat deze feature daadwerkelijk gaat gebruiken.

Mail Privacy Protection

Mail Privacy Protection is in tegenstelling tot Hide My Email beschikbaar voor alle iPhone gebruikers die de nieuwe iOS 15 update geïnstalleerd hebben. Voor deze feature is het dus niet noodzakelijk om een iCloud + abonnement te hebben. Hierdoor heeft Mail Privacy Protection wellicht een nog grotere impact op e-mailmarketing.

Hoe het werkt

Apple Mail gebruikers hebben nu de mogelijkheid om Mail Privacy Policy in te schakelen, waardoor hun IP-adres niet langer te achterhalen is. Verder wordt het voor de afzender onmogelijk (verboden) om onzichtbare pixels te gebruiken om relevante informatie van gebruikers te verzamelen, zoals de ‘e-mail open rate’. Wat een belangrijke KPI is binnen de e-mailmarketing om het succes van een campagne te meten. Doordat het IP-adres afgeschermd wordt, is o.a. informatie over de identiteit, locatie en het device type van gebruikers ook niet meer te achterhalen.

Mail Privacy Protection | Bron: Litmus

Gevolgen voor e-mail marketeers

De grootste gevolgen van de Mail Privacy Protection feature zijn dat veel key-metrics binnen de e-mailmarketing niet meer accuraat zijn, waardoor het moeilijker wordt om gerichte beslissingen te maken voor je campagnes.

Met name de ‘e-mail open rate’ is een belangrijke metric die nu minder goed geïnterpreteerd kan worden. Mail Privacy Protection heeft een direct effect op de ‘e-mail open rate’. Een deel van deze data valt weg en daardoor zal deze metric lager uitvallen. Hierdoor kan het erop lijken dat een campagne minder goed presteert dan hij daadwerkelijk het geval is.

Het lijkt erop dat Apple met elke nieuwe update een nieuwe uitdaging verzint voor marketeers. Aan ons de taak om hier weer goed op in te spelen. Bring it on Apple!

--

--

Club slimme digital marketeers die vandaag heel hard werkt voor de toekomst van morgen.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store